Naszą specjalnością są ...

 • badania psychologiczne (tzw. psychotesty),

 • poradnictwo,

 • terapia,

 • interwencja kryzysowa

 • ekspertyzy psychologiczne na potrzeby sadów i prokuratur
 • W Słupskiej Pracowni Psychologicznej proponujemy następujące usługi:


  Prowadzimy badania psychologiczne (tzw. psychotesty) oraz pomoc psychologiczną.

  Słupska Pracownia Psychologiczna Badania kierowców:
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • przedstawicieli handlowych
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • skierowanych przez policję za przekroczenie limitu punktów karnych
 • skierowanych przez policję za spowodowanie wypadku drogowego
 • skierowanych przez policję za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • badania odwoławcze

 • Badania operatorów:

  słupska pracownia psychologiczna

 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego
 • wózków widłowych i akumulatorowych
 • osoby wykonujące prace na wysokościach


 • Terapia i poradnictwo

  W naszej pracowni udzielamy następujących form pomocy psychologicznej:

 • poradnictwo,
 • terapia skoncentrowana rozwiązaniach,
 • interwencja kryzysowa.

 • Pomoc psychologiczna kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

  Moje wykształcenie i styczność z tak trudnymi problemami jak: depresja, próby samobójcze, zaburzenia emocjonalne, zachowania itp., pozwoliły mi na zdobycie praktycznego doświadczenia w tym trudnym i wymagającym zawodzie. Nastawiona jestem przede wszystkim na pomoc drugiemu człowiekowi. Oferuję profesjonalne podejście nastawione na klienta i jego potrzeby.

  Poniżej krótkie opisy udzielanych form pomocy

  INTERWENCJA KRYZYSOWA

  Interwencja kryzysowa nie jest terapią.
  Jest to dzia³anie w przypadku postrzegania przez klienta drastycznego problemu, pomoc w sytuacji zburzenia równowagi życiowej, w sytuacji dla klienta szczególnie trudnej i niespodziewanej.

  Interwencja kryzysowa jest form± oddziaływania krótkoterminowego, polega na wykorzystywaniu zasobów klienta kryzysowego,

  Interwencja kryzysowa jest działaniem podejmowanym w następuj±cych sytuacjach (m.in.):
  - próba samobójcza lub śmierć samobójcza
  - nagła śmierć bliskiej osoby
  - wypadek lub uraz
  - bycie świadkiem czyjegoś wypadku
  - doświadczanie przemocy (jednorazowe lub stałe)
  - bycie świadkiem przemocy


  TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to model terapii stworzony przez Steve'a de Shazer'a oraz Insoo Kim Berg.
  Jest to terapia ustrukturalizowana. W podejściu tym terapeuta nie koncentruje się ściśle na postawieniu diagnozy. Kierunek pracy jest determinowany tym, co klient uwa¿a za najważniejsze. Terapeuta nie jest tu "ekspertem" od rozwiązywania problemu, ale pomaga klientowi samemu odnaleźć rozwiązania dla swoich problemów. Klienta uważa się za "eksperta" od swojego życia. Terapeuta razem z klientem starają się skonstruować jak najbardziej optymalne rozwi±zanie dla sytuacji, w której klient się znalazł.
  Istotnym aspektem w pracy w TSR jest to, że zajmujemy się tym, co się sprawdza i co działa. Praca ukierunkowana jest przede wszystkim na przyszłość i teraźniejszość (czyli na to jak jest i jak ma być).


  Podstawowe założenia w terapii TSR:
  . Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, mocnych stronach
  . Skupienie na teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznaczają potrzeby
  . Wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania
  . Nawet w najtrudniejszej sytuacji można znależć coś pozytywnego (np. to jak dana osoba sobie z tą sytuacją poradziła)
  . Małe zmiany wywołują duże zmiany
  . Klienci są pełni zasobów
  . Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia
  . Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację

  TSR a praca z dziećmi

  TSR może być wykorzystywane w pracy z dziećmi. Również dziecko do pewnego stopnia jest traktowane tu jako ekspert od swojego życia. Poważne traktowanie dziecka oraz jego spojrzenia na różne sprawy ułatwia nawiązanie z dzieckiem współpracy.
  Praca z dzieckiem wymaga twórczego podejścia, jest niestandardowa, czasami konieczne jest zaskakiwanie, wykorzystywane różnych pomocy, gier.
  Warto korzystać z tych analogii, które są dziecku bliskie - zabawy, gry komputerowe. Czasami stosuje się metodę odwracania ról.
  Pracując z dzieckiem terapeuta stara się wydobyć jego mocne strony, zasoby, skuteczne dotychczas sposoby poradzenia sobie z problemem.

  Tempo pracy: Sesje z dzieckiem są stosunkowo krótkie, dostosowane do jego wieku.

  Praca z rodzicami: Koniecznie trzeba pamiętać, że pracując z dzieckiem trzeba pracować z rodzicami.
  Rola terapeuty: Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem polega na budowaniu pomostu pomiędzy nimi ("nas tam nie ma", "niewidzialna ręka"). Staramy się w związku z tym wydobyć również zasoby rodzica, podkreślać, co on zrobił do tej pory dobrego, podkreślać, co działało w postępowaniu z dzieckiem.