Naszą specjalnością są ...

  • badania psychologiczne (tzw. psychotesty),

  • poradnictwo,

  • terapia,

  • interwencja kryzysowa

  • ekspertyzy psychologiczne na potrzeby sadów i prokuratur
  • Ustawy i rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osoób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dz.U. z 2005r. nr.69; poz. 622

  • Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dz.U. z 2007r, nr.178; poz. 1264

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U z 2010 nr 131; poz. 888